INA VELEPRODAJA

Plin u spremnicima

Spremnici UNP-a su kvalitetno i praktično rješenje za domaćinstva i industrijske objekte, koji zahtijevaju ekonomični energent s najvećom energetskom vrijednosti.

UNP iz spremnika je praktičan i jednostavan za korištenje jer nije potrebna priprema prethodnih faza u procesu izgaranja. Sam proizvod ima veliku iskoristivost energije (do 95%) i povoljnije djeluje na okoliš u odnosu na druge energente.

INA, d.d. isporučuje spremnike za UNP u nadzemnoj i podzemnoj varijanti, vertikalne i horizontalne. Nadzemni spremnik karakterizira laka ugradnja i spajanje na objekt, dok podzemni karakterizira estetska prednost, svojstvo kontinuiranog isparavanja bez utjecaja niske vanjske temperature na sam proces isparavanja.

INA, d.d. isporučuje UNP u različitim omjerima smjese propana i butana, sukladno zahtjevima postrojenja kupca. Ponuda uključuje uobičajenu smjesu do 40% propana, propanom obogaćenu smjesu iznad 60% propana te komercijalni propan čistoće iznad 95%. Navedene proizvode moguće je naručiti za potrebe industrije i domaćinstva.

INA, d.d. vrši isporuke na cijelom području Republike Hrvatske bez naplate prijevoza. Potrebno je naglasiti da INA, d.d. isporučuje UNP u spremnicima u mjernoj jedinici kilogram te je sukladno tome i cijena fakturirana isključivo u kunama po kilogramu. Prilikom kalkulacije ukupnog troška nabave UNP-a potrebno je voditi računa da je 1 litra UNP-a ekvivalent 0.554 kilograma UNP-a. Ovisno o veličini spremnika maksimalne narudžbe (zakonski maksimum 80% popunjenosti spremnika) su sljedeće:

  • Spremnik volumena 1.800 l – 850 kg
  • Spremnik volumena 2.700 l – 1.200 kg
  • Spremnik volumena 4.850 l – 2.200 kg

INA, d.d. je u mogućnosti isporučiti UNP u spremnicima kroz ugovor o najmu spremnika čime kao dobavljač spremnika i UNP-a garantira za ispravnost i sigurnost prilikom korištenja. Postoji i mogućnost isporuke u spremnike koji su u vlasništvu kupca uz uvjet da su i spremnik i plinska instalacija ispitani od ovlaštenog inspektora.

Mali spremnici su jednostavno i kvalitetno rješenje za domaćinstva koja su u potrazi za cjenovno povoljnijim energentom visoke energetske vrijednosti i ekološke prihvatljivosti. Zbog svoje praktičnosti i ekonomičnosti, UNP u spremnicima je izbor velikog broja kupaca diljem Republike Hrvatske.

Kao glavni dobavljač UNP-a u spremnicima, INA, d.d. nudi mogućnost isporuke UNP-a u spremnicima za cijelo područje Republike Hrvatske, bez naplate prijevoza. INA, d.d. UNP u spremnicima moguće je nabaviti u različitim omjerima smjese propana i butana sukladno potrebama kupaca u različitim klimatskim zonama.

Zbog višeg tlaka para propana u odnosu na butan, preporuka je kupcima u brdsko-planinskom području korištenje smjese s povećanim udjelom propana ili komercijalnog propana prilikom narudžbi za korištenje UNP-a zimi. Prema očekivanom porastu temperature, preporuka je povratak na uobičajenu smjesu radi povećanja energetske učinkovitosti grijanja.

Zbog zadovoljenja brojnih kriterija u proizvodnji i povećanja efikasnosti, industrijski potrošači sve više koriste UNP, budući da se pokazao kao:

  • cjenovno povoljan
  • ekološki prihvatljiv
  • siguran za upotrebu
  • energetski vrijedan
  • učinkovit
  • jednostavan za manipulaciju
  • potpuna automatizacija tehnološkog procesa

INA, d.d. je uz uobičajenu UNP smjesu u mogućnosti isporučiti i pročišćene ukapljene naftne plinove propan i butan te pročišćene smjese navedenih plinova u omjerima sukladno specifičnom zahtjevu kupca. Specifikacija pročišćenih ukapljenih naftnih plinova nalazi se unutar INA norme i diferencirana je sukladno zahtjevu razine čistoće proizvoda.