INA VELEPRODAJA

Ukapljeni naftni plin

O ukapljenom naftnom plinu

Ukapljeni naftni plin (UNP, engl. LPG – Liquefied Petroleum Gas) je smjesa ukapljenih ugljikovodika dobivena preradom nafte ili frakcionim izdvajanjem iz zemnog plina. Proizvod se sastoji većim dijelom od zasićenih nižih ugljikovodika propana i butana te malom koncentracijom drugih ugljikovodika. Tvari u proizvodu se pri normalnim uvjetima nalaze u plinovitom stanju, dok pri tlaku od 1,7 bara prelaze u tekuće stanje, gdje se volumen smanjuje čak i do 270 puta. Zbog izuzetne prihvatljivosti za primjenu, prevozi se i skladišti kao kapljevina, a koristi kao plin.

UNP je proizvod  bez boje, mirisa i okusa te mu je potrebno dodati miris (odorizacija) kako bi se mogao osjetiti. Proizvod posjeduje izuzetna ekološka svojstva jer se njegovom uporabom smanjuje emisija štetnih plinova (CO2 i NOx), čime se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Iz tog razloga sve više se koristi kao supstitucijski energent sa znatno povoljnijim ekološkim svojstvima, osobito kod industrijskih potrošača.

Prednosti UNP-a u odnosu na ostale energente:

 • visoki stupanj iskoristivosti energije (do 95%)
 • ekološki je čist energent (izgara bez čađe i dima)
 • pokrivenost mnogih energetskih potreba objekta (npr. grijanje, kuhanje, zagrijavanje sanitarne vode i dr.)
 • lako održavanje i sigurno rukovanje (instalacija, oprema i trošila)
 • mogućnost kombiniranja s ostalim gorivima (benzin, dizel, ostali alternativni oblici energije)

Kontakt:

Prodaja i distribucija

INA, d.d. vrši prodaju i distribuciju UNP-a na cijelom području Republike Hrvatske po maloprodajnim cijenama plina važećima na dan isporuke i bez naplate troškova prijevoza.

Plaćanje prilikom isporuke UNP-a:

 • Gotovina
 • MasterCard, Maestro, Visa svih izdavatelja, Diners i PBZ Agro karticama (jednokratno)
  PBZ Card Visa Premium, ECC Diners kreditnim karticama do 6 rata (osim Eurodizel plavi jednokratno)
 • ZABA bankovnim karticama MC, Maestro i VISA koje su predviđene za obročno plaćanje do 6 rata (osim Eurodizel plavi jednokratno)
 • PBZ bankovnim karticama Maestro i VISA koje su predviđene za obročno plaćanje do 6 rata (osim Eurodizel plavi jednokratno)

Saznajte više o naručivanju

Sigurnostno tehnički list (STL)  za ukapljeni naftni plin – autoplin

Sigurnosno tehnički list (STL) za ukapljeni naftni plin – propan

Proizvodi: