INA VELEPRODAJA

Natječaj za projekt stimulacije ugradnje autoplina

datum objave: 02.03.2020.

I. PREDMET NATJEČAJA

 

INA – Industrija nafte, d.d. pokreće projekt stimulacije ugradnje autoplina kojim se
građane Republike Hrvatske želi potaknuti na ugradnju autoplina kao alternativnog
goriva i time pridonijeti smanjenju onečišćenja okoliša na području Republike

Hrvatske.
Projekt je namijenjen zastupnicima plinskih sustava u Republici Hrvatskoj s mrežom
instalatera plinskih sustava koji se nalaze i registrirani su u Republici Hrvatskoj.

 

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

 

Za projekt stimulacije ugradnje autoplina po ovom Natječaju podnositelji zahtjeva
prijavljuju se putem ispunjavanja obrasca (pdf ili excel format) i slanjem potrebne
dokumentacije kojom dokazuju ispunjenje tehničkih uvjeta te ponudom cijene plinskog
uređaja na e-mail tamara.potalec.ina@gmail.com ili na adresu INA, d.d., Avenija
Većeslava Holjevca 10 s naznakom za Poslovanje UNP-a 2. ožujka 2020. u 00:00 sati do
6. ožujka 2020. do 23:59 sati. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u

razmatranje.
Za prijavu na natječaj, prijavitelj je dužan ispuniti sve navedene tehničke uvjete:

1. Autoplinski sustav koji se ugrađuje u vozila treba biti odobren od strane Državnog
zavoda za mjeriteljstvo te je kao dokaz potrebno dostaviti Rješenje o odobrenju

DZM-a.

2. Zastupnik je dužan priložiti račun o ugradnji s naznakom instaliranog plinskog

uređaja krajnjem korisniku.

3. Obveza zastupnika je ugovoriti s instalaterima prodaju i instalaciju OBD1 uređaja

(prednost ima OBD2 uređaj).

4. Obavezati se da će dostavljati mjesečne izvještaje o ugrađenim uređajima.

5. Minimalno 2-5 godina garancije na plinski sustav.

6. Dostaviti detaljnu specifikaciju o plinskom uređaju, broj do sada ugrađenih uređaja

te reference.

III. KORISNICI SREDSTAVA

 

Pravo na prijavu imaju zastupnici plinskih sustava u Republici Hrvatskoj koji

zadovoljavaju uvjete natječaja.

 

IV. OSNOVNI KRITERIJI ZA ODABIR

Odabir zastupnika bit će po kriteriju najpovoljnijih tehnički prihvatljivih ponuda.
Po odabiru, zastupnik je dužan osposobiti sve instalatere koji sudjeluju u akciji te o

tome dostaviti izvještaj, kao i popis ovlaštenih instalatera.

V. SELEKCIJA

Nakon pregleda ponuda, INA, d.d. će kontaktirati odabrane zastupnike po navedenom
osnovnom kriteriju za odabir u roku od 10 radnih dana od dana isteka roka za
podnošenje ponuda, o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 5 radnih

dana od dana donošenja odluke.

 

Za finalni odabir moguće je da će ponuđači biti pozvani na prezentiranje plinskog

sustava.

VI. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PONUDA

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. će temeljem odluke pozvati odabrane zastupnike na
potpisivanje Ugovora o suradnji za projekt stimulacije ugradnje autoplina i to najkasnije
u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Odabrani zastupnici potpisuju dva
ugovora – Ugovor o suradnji s INA karticama i Ugovor o suradnji s Poslovanjem UNP-a.

 

Ugovorima o suradnji uređuju se obveze između instalatera koji se nalazi u mreži

zastupnika i INA, d.d.

VII. OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail

tamara.potalec.ina@gmail.com.