INA VELEPRODAJA

Privatni korisnici

INA, d.d. prodaje i distribuira Euro loživo ulje ekstra lako, Eurodizel BS plavi i UNP građanima na cijelom području Republike Hrvatske po prodajnim cijenama važećima na dan isporuke.
Plaćanje prilikom isporuke goriva:

 • Gotovina
 • MasterCard, Maestro, Visa svih izdavatelja, Diners i PBZ Agro karticama (jednokratno)
  PBZ Card Visa Premium, ECC Diners kreditnim karticama do 6 rata (osim Eurodizel plavi jednokratno)
 • ZABA bankovnim karticama MC, Maestro i VISA koje su predviđene za obročno plaćanje do 6 rata (osim Eurodizel plavi jednokratno)
 • PBZ bankovnim karticama Maestro i VISA koje su predviđene za obročno plaćanje do 6 rata (osim Eurodizel plavi jednokratno)

Eurodizel BS plavi prodajemo isključivo korisnicima GPR, GP i ePI kartice s raspoloživim količinama.

Opći uvjeti prodaje Euro loživog ulja ekstra lakog i Eurodizela plavog (jednokratne isporuke)

Naručivanje

Informacije o zaštiti osobnih podataka

Reklamaciju je moguće dostaviti na:

Prilikom prijave reklamacije molimo dostavite sljedeće podatke:

 • ime i prezime, adresa i kontakt telefon/mobitel/e-mail podnositelja reklamacije
 • ime i prezime, OIB, adresa primatelja robe (ako se razlikuje od podnositelja reklamacije)
 • razlog reklamacije
 • datum isporuke
 • vrsta i količina robe
 • broj računa i po mogućnosti kopiju računa te ostale relevantne dokumente

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovor na reklamaciju bit će dostavljen u roku 15 dana od datuma zaprimanja reklamacije.