INA VELEPRODAJA

Kontakt

Naručivanje (privatni korisnici)

Upiti i podrška kupcima (poslovni korisnici)

Reklamacije

INA kartica

  • Telefon: 0800 8814
  • E- mail: INAkartica@ina.hr
  • Adresa:
    • INA, d.d. Zagreb
    • Avenija V. Holjevca 10
    • 10 020 Zagreb

Prijava gubitka INA kartice

Informacije o zaštiti osobnih podataka