INA VELEPRODAJA

A-INA kartica

Učlanjenje A-INA kartica

A-INA kartica namijenjena je korisnicima prodajnih mjesta Ine u Republici Hrvatskoj koji pravo na kupnju realiziraju na temelju avansnih uplata na poslovni račun INA kartice. A-INA kartica omogućuje korisniku da nakon uplate sredstava koristi A-INA karticu(e) do visine uplaćenog iznosa na prodajnim mjestima INA-e i time ostvaraju pravo na R-1 račun te može planirati svoje poslovanje bez brige o gotovini. A-INA kartica za pravne osobe može se koristiti i za plaćanje cestarina.

A-INA kartica može se izdati svakoj pravnoj osobi. Pravo na izdavanje A-INA kartice ostvaruje se potpisom Ugovora kojim se prihvaćaju i ovi uvjeti. A-INA kartica izdaje se na naziv pravne osobe i ime i prezime korisnika ili registarsku oznaku vozila.
Korisnicima A-INA kartice ne naplaćuje se članarina.

Potrebna dokumentacija za poduzeće ili obrt:

Pravo na korištenje A-INA kartice(a) postiže se uplatom i prispijećem novčanih sredstava na poslovni račun INA kartice.

Molimo Vas da prije nego što se odlučite za članstvo proučite Opće uvjete poslovanja za A-INA karticu.

Po svim A-INA karticama izdanim pravnim osobama ne može se trošiti više od raspoloživih novčanih sredstava na računu kod INA-e.

Korisnik je dužan voditi računa da svojom potrošnjom ne premaši uplaćeni iznos na računu INA-e. INA ima pravo uskratiti prodaju ako korisnik na svom računu nema sredstava odnosno ako je korisnik potrošio svoj uplaćeni iznos ili uplata nije pristigla na račun INA-e.

Informacije o zaštiti osobnih podataka