INA VELEPRODAJA

Česta pitanja i odgovori

Motorna goriva

Točka filtrabilnosti (CFPP) dizelskih goriva u INA-i, d.d. u sljedećim vremenskim razdobljima udovoljava odgovarajućim razredima uvjetovanim klimom sukladno normi HRN EN 590 (Nacionalni dodatak):

 • 16.04. – 30.09.  razred B (0 °C)
 • 01.10. – 15.11.  razred D (-10 °C)
 • 01.03. – 15.04.  razred D (-10 °C)
 • 16.11. – 29.02.  razred D (-15 °C)

U periodu od 16.11. – 29.2. INA u svojoj ponudi ima i Eurodiesel Arktik čija točka filtrabilnosti iznosi najviše -30°C.

UNP

Pretvorbeni faktor ovisi o vanjskim uvjetima, prije svega tlaku i temperaturi. Jedinstveni faktor korišten za pretvorbu volumena u masu UNP-a unutar sustava INA d.d. iznosi 1 l  = 0.554 kg (dodati za propan).

INA, d.d. garantira sigurnost i ispunjenje svih zakonskih obveza ispitivanja spremnika – vanjski pregled svakih 2 godine, unutarnji pregled svakih 6 godina i tlačna proba svakih 10 godina. Obavezni su periodični pregledi te je sigurnost spremnika moguće garantirati isključivo u slučaju kada su navedeni pregledi obavljeni.

INA d.d. omogućuje ovlaštenje samo onim izvođačima koji zadovoljavaju stroge zahtjeve certifikacije. Navedeni zahtjevi postoje isključivo kako bi se jamčila maksimalna sigurnost korisnika spremnika UNP-a.

Spremnik nema službeni rok upotrebe. Ovisno o vanjskim utjecajima, kvaliteti plina i kvaliteti izrade spremnika, njegov rok trajanja će biti duži ili kraći, no samo periodičnim pregledima je moguće utvrditi stvarno stanje spremnika i mogućnost nastavka upotrebe. Treba napomenuti da najam ne uključuje amortizaciju te stoga i nije sredstvo otkupa spremnika.

Račun za najam šalje se istovremeno svim korisnicima spremnika UNP-a 15.-og u mjesecu (ili prvi sljedeći radni dan nakon 15.), no moguće su dulje isporuke za pojedine lokacije uslijed udaljenosti poštanskog ureda. Molimo kontaktirajte besplatni telefon 0800 08 09 za dodatne informacije, ukoliko niste primili račun u očekivanom periodu.

Stanje duga za najam možete provjeriti na posljednjoj primljenoj fakturi. Ukoliko Vam je potrebna dodatna pomoć, molimo kontaktirajte besplatni telefon 0800 08 09.

INA norma za UNP autoplin sukladna je EU standardu EN589. Višak autoplina pojavljuje se u slučaju kvalitete koja ne odgovara navedenoj normi te stoga preporučujemo kupnju autoplina na INA maloprodajnim mjestima ili na maloprodajnim mjestima INA partnera.

Kamp boce možete kupiti na sljedećim adresama INA punionica:

 • Zagreb, Radnička 216
 • Kaštel Sućurac, Krknjač 3
 • Pula, Industrijska 17
 • Metković, Industrijska 1C
 • Rijeka, Urinj 53
 • Dubrovnik, Komolac 13
 • Labin, Pulska 20
 • Slavonski Brod, Kumičićeva 151

Važeću cijenu UNP-a u spremnicima za kućanstva možete pronaći na pregledu cijena. Informaciju o cijeni moguće je dobiti također putem besplatnog telefona 0800 08 09.

INA autoplin u Primorsko-goranskoj županiji trenutno je moguće je kupiti na benzinskoj postaji Delnice. Proširenje mreže prodajnih mjesta autoplina na području Primorsko-goranske županije je u tijeku te se nove lokacije koje u ponudi imaju autoplin mogu pronaći na našoj tražilici.

Zakonski uvjeti za instalaciju kaveza s plinskim bocama definirani su Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Pravilnikom su definirani uvjeti za postavljanje kaveza za plinske boce na postojećim benzinskim postajama i u sklopu trgovačkih centara – minimalno 5 metara od izvora električne energije, na otvorenom prostoru te izdvojeno od ostalih artikala široke potrošnje.

Zakonski uvjeti za instalaciju spremnika UNP-a definirani su Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Minimalni prostor od ostalih infrastrukturnih elemenata iznosi 3 metra.

Cijena najma definirana je sukladno troškovima održavanja spremnika te je stoga ekvivalent prosječnim godišnjim troškovima periodičkog ispitivanja. U cijenu najma nije uračunata amortizacija spremnika.

Loživa ulja

Loživo ulje LUS-I u pravilu se transportira u izoliranim autocisternama.

Granična vrijednost količine sumpora u loživom ulju definirana je prema važećoj Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 57/2017.).

Aviogoriva

Da, AB 100 LL prodajemo na svim lokacijama Avioservisa.

Nije, iako posluje prema IATA standardima.

Opcije plaćanja aviogoriva su sljedeće:

 • odgoda plaćanja temeljem Ugovora
 • avansno plaćanje
 • gotovina u HRK, EUR i USD
 • kreditne i debitne kartice (iznos na dostavnici je uvijek u HRK)
 • Fuel kartice: AIR BP (samo za JET A-1), Rockwell Collins, AvCARD, UV Air,  Word Fuel Services, Multiservice Card (US Government Card), Colt International, Nautilus, Petrofer.

INA, d.d. prodaje JET gorivo po AFQRJOS, zadnja verzija.

Za oslobađanje plaćanja trošarine potreban dokument je AOC, ATO, AWOC, Odobrenje ili sličan dokument izdan od Agencije za civilno zrakoplovstvo u zemlji sjedišta kompanije.

Pravo na oslobođenje imaju kompanije koje prometuju više od 50% na međunarodnim linijama, uz dostavu potpisane Izjave.

Bitumen

Temperatura bitumena kod utovara u autocisternu iznosi min. 170 °C.

U pravilu se naručuje 25 t bitumena i loživog ulja LUS-I (iznimno je moguće naručiti  min. 10 t loživog ulja LUS-I).

INA kartica

Stanje računa za AVANSNE kartice može se provjeriti:

 1. Provjerom stanja na avansnoj INA kartici na prodajnom mjestu
 2. Prijavom/ registracijom na besplatnu web uslugu
 3. Upitom na e-mail autorizacija@ina.hr
 4. Pozivom na broj 01/6451-308 dobiva se točna informacija.

Ima ako je ostvario količinu dovoljnu Sukladno prodajnoj politici INA kartice. Sve relevantne informacije mogu se dobiti prilikom ugovaranja INA kartice od strane prodajnih predstavnika.

Korisnicima INA kartice jednom mjesečno (opcionalno dva puta mjesečno) ispostavlja  se obračun za plaćanje za sve troškove prethodnog mjeseca koji su plaćeni INA karticom na prodajnim mjestima INA d.d., ostalim prodajnim mjestima koji prihvaćaju INA karticu, te troškove cestarina. Uz obračun za plaćanje, ispostavlja se i račun za potrošnju na prodajnim mjestima INA d.d., koji služi za priznavanje pretporeza, sa pripadajućom specifikacijom, te specifikacijom ostalih troškova predmetnog razdoblja.
Račune za cestarine, koji služe isključivo za priznavanje  pretporeza ispostavlja koncesionar  (HAC, ARZ, AZM, Bina Istra), dok  na ostalim prodajnim mjestima treba zatražiti izdavanje računa koji je porezno relevantan.

Korisnici INA kartice mogu se registrirati za besplatnu online uslugu na internet stranici https://kartica.ina.hr  i putem ove usluge preuzimati mjesečne račune (PDF, xml i txt format),  te pratiti potrošnju tekućeg mjeseca kao i stanje raspoloživog limita potrošnje.

10 dana od datuma izdavanja mjesečnog računa za troškove nastale u prethodnom mjesecu.

Kartica se naručuje dostavom popunjenog Zahtjeva za izdavanje INA kartice koji je dostupan na web stranici ili našim prodajnim mjestima.

Zahtjev za izdavanje INA kartice možete poslati e-mailom (inakartica@ina.hr) ili telefaksom (01/64 552531) ili poštom (INA, d.d., INA kartica, Av. V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb).

Nakon što zaprimimo ispravno popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice, kartica se šalje unutar tjedan dana.

INA karticu možete odjaviti slanjem mail-a na autorizacija@ina.hr.

Ukoliko je došlo do oštećenja INA kartice, potrebno je istu vratiti uz dopis u kojem potvrđujete ponovnu izradu kartice.

Ukoliko je došlo do promjene podataka na INA kartici, potrebno je vratiti karticu uz popratni dopis i kopiju nove prometne (ako se radi o promjeni reg. oznake).

Za dobivanje INA kartice je potrebno sklopiti ugovor o korištenju INA kartice, a on se temelji na dokumentaciji tvrtke ili obrta. Popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti nalazi se na:

 • internetskoj stranici INA, d.d. www.ina.hr  i na
 • tiskanicama INA kartice, koje se mogu dobiti na maloprodajnim mjestima INA, d.d.

Kupac treba pismenim putem zatražiti povećanje mjesečnog limita (navesti kunski iznos) te priložiti Bon 2 ne stariji od mjesec dana.

Može. Potrebno je dostaviti  Zahtjev/Punomoć za osobno preuzimanje INA kartica ovjeren od strane ovlaštene osobe tvrtke u kojem se navodi ime i prezime osobe koja bi kartice preuzela i broj osobne iskaznice, te kontakt osoba i broj telefona.

Opće informacije

Poslovanje rafinerija INA-e u skladu je sa zahtjevima međunarodnih normi za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 (kao dio certifikata INA, d.d.), za sustav upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2004 i za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti OHSAS 18001:2007, što je potvrđeno dodijeljenim certifikatima. Kontrola kvalitete proizvoda INA-e provodi se suvremenim metodama ispitivanja u rafinerijskim laboratorijima, u skladu s Ovlasnicom po normi HRN EN ISO/IEC 17025. Potvrdu o akreditaciji izdaje Hrvatska akreditacijska agencija.

Razlika između aditiviranih i neaditiviranih goriva je u dodatnim aditivima koja pospješuju svojstva goriva, međutim trenutno nije zakonski provedeno kroz drugačiju normu.

INA, d.d. formira cijene naftnih derivata sukladno Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 19/14), na osnovu kretanja tjednog prosjeka umnoška kotacija s Londonske burze i srednjeg tečaja HNB za HRK/USD te premije energetskog subjekta za pojedini proizvod iz tjedna koji prethodi tjednu isporuke.

Formiranje cijene na temelju formule je transparentan i provjerljiv način određivanja cijene koji sve sudionike stavlja u ravnopravni položaj.